NDS 龙珠改 究极武斗传 ドラゴンボール改 アルティメット武闘伝

NDS上的一款非常著名的多人格斗游戏,2011年2月2日发布,游戏的画质达到了超真实CG级别的效果,让我们在重温那些经典场景的时候就如同在观赏一部电影。
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏封面

2011年2月3日NDS上第一款以《龙珠改》为基础而来的游戏《龙珠改:究极武斗传》即将登场,本作采用华丽的3D立体对战格斗来表现出最热血的对战场景,简便的操作,热血的必杀技,华丽的对战画面,将会令本次《究极武斗传》成为登陆NDS上最为华丽热血的《龙珠》游戏。

游戏截图

NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图
NDS 龙珠改 究极武斗传 游戏截图

游戏资源

5531 - Dragon Ball Kai - Ultimate Butou Den (Japan)

https://juse.lanzouw.com/iqzpi08ufv4j

文件名: 5531 - Dragon Ball Kai - Ultimate Butou Den (Japan).zip
文件大小: 41401577 字节 (39.48 MB)
MD5: 90691B7FCC978D4765FA1E15D3043786
SHA1: D4ED487B8724504B3A4E8E9A8AAD4F318F44B1E3
CRC32: AC797C3E

龙珠改 究极武斗传 完全文本汉化版(简)(JP)(512Mb)

https://juse.lanzouw.com/i66ky08ufvpa

文件名: 龙珠改 究极武斗传 完全文本汉化版(简)(JP)(dv(c)890)(512Mb).zip
文件大小: 41508073 字节 (39.59 MB)
MD5: D2A9A28E4AEC835516C40301CBC5A033
SHA1: 9FB4A4F34B24658038D6AA65D888428A0FB28025
CRC32: F6367E14

龙珠改 究极武斗传 V0.75(繁)(JP)(512Mb)

https://juse.lanzouw.com/i9sSd08ufvgb

文件名: 龙珠改 究极武斗传 V0.75(繁)(JP)(dv(c)890&Wing&囧囧猫)(512Mb).zip
文件大小: 41454781 字节 (39.53 MB)
MD5: 59033F7C99EAABBF01926AB03EEE868D
SHA1: 319D763F920E5516C3DEB71814E78B8A8F204295
CRC32: EC2A21EF
发表新评论