NDS 幽游白书DS:暗黑武术会篇

NDS 幽游白书DS:暗黑武术会篇

2006年,TOMY在NDS上推出了《幽游白书DS:暗黑武术会篇》TOMY经过了3DO版的失败,从新回到了掌机上继续《幽游白书》的新作,格斗动作类的幽游白书

游戏截图

NDS 幽游白书DS:暗黑武术会篇 游戏截图
NDS 幽游白书DS:暗黑武术会篇 游戏截图
NDS 幽游白书DS:暗黑武术会篇 游戏截图

游戏资源

日文版 Yu Yu Hakusho DS - Ankoku Bujutsukai Hen (Japan)

https://juse.lanzouw.com/i3o1yuqkcbe

文件名: 0567 - Yu Yu Hakusho DS - Ankoku Bujutsukai Hen (Japan).zip
文件大小: 18070973 字节 (17.23 MB)
MD5: 2E0C67877B45FC111FA3150BA8E67A57
SHA1: 997507395AD5E95F17AE03AAF947D189992B61E0
CRC32: 14445B6F
发表新评论