GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 Dragon Ball Z Buu's Fury

《龙珠Z:布欧的愤怒》是一款以《龙珠》漫画改编的ARPG游戏。由雅达利公司制作开发。

GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏封面

《龙珠 Z:布欧之怒》是 2004 年 9 月 14 日在美国为GBA平台发行的动作角色扮演游戏。 它是雅达利最畅销的《龙珠Z-悟空的遗产2》的续集,也是悟空的遗产系列中的第三款也是最后一款电子游戏,尽管与前两款不同的是,它在产品包装上没有系列名称。

游戏截图

GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图
GBA 龙珠Z 愤怒的布欧 游戏截图

游戏资源

1646 - 龙珠Z-布欧的愤怒 Dragon Ball Z - Buu's Fury(US)(Atari)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/io3L608ow0gb

文件名: 1646 - 龙珠Z-布欧的愤怒 Dragon Ball Z - Buu's Fury(US)(Atari)(64Mb).zip
文件大小: 6147551 字节 (5.86 MB)
MD5: 1EAC1E7F08D4A607BF4048B79BA7B961
SHA1: 3CEBA4B74FFC2C14309B590A5F5BD383626C4A96
CRC32: 482BF586

2472 - 游戏2合1 - 龙珠Z-布欧的愤怒+龙珠GT

https://juse.lanzouw.com/i15oe08ow0lg

文件名: 2472 - 游戏2合1 - 龙珠Z-布欧的愤怒+龙珠GT 2 Games in 1 - Dragon Ball Z - Buu's Fury + Dragon Ball GT - Transformation(US)(Infogrames)(128Mb).zip
文件大小: 12473946 字节 (11.90 MB)
MD5: 2212DC4424AE0BD3F5ABA7556F75C0F8
SHA1: E1B36541E27BAB48895D717DD895CCF3FA7E2272
CRC32: B665F452
发表新评论