GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台 红宝石·蓝宝石 ポケモンピンボール ルビー&サファイア

GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台

宝可梦弹珠台 红宝石·蓝宝石(日文︰ポケモンピンボール ルビー&サファイア,英文︰Pokémon Pinball: Ruby&Sapphire)是对应第三世代游戏的宝可梦弹珠台游戏。 本作是时隔4年后的弹珠台作品,与前作的区别在于宝可梦扩充到第三世代水平,而且画面变为彩色,并且有了更多的模式。

游戏截图

GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台
GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台
GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台
GBA 口袋妖怪 宝可梦弹珠台

游戏资源

1118 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(JP)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/ijCMHyt6z7g

文件名: 1118 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(JP)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 2599281 字节 (2.48 MB)
MD5: FEB36E6EB8E81CDC931D6EEAB166E26F
SHA1: 5BD3BAF05C07C86B706B02C06926E3FB50C14774
CRC32: 0E0D8BE2

1135 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(US)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/imH4Lyt6z9i

文件名: 1135 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(US)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 2609283 字节 (2.49 MB)
MD5: 38319563BF0DB213AC1F36693A208ADB
SHA1: 2F89C034816A0A40C33D9E993230F9516534E667
CRC32: 8B5CCB47

1245 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(EU)(M5)(Nintendo)(128Mb)

https://juse.lanzouw.com/imhw0yt6zaj

文件名: 1245 - 口袋妖怪弹珠台 Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire(EU)(M5)(Nintendo)(128Mb).zip
文件大小: 3007346 字节 (2.87 MB)
MD5: 74F5F326D334D42F4098FFD328E3CF61
SHA1: 1853CDECE2F49DAC5415E4A01E7C3F569534367C
CRC32: 5128D932

2178 - 口袋妖怪弹珠台v1.1 Pokemon Pinball Ruby & Sapphire(JP)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/iX0Inyt6zba

文件名: 2178 - 口袋妖怪弹珠台v1.1 Pokemon Pinball Ruby & Sapphire(JP)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 2597466 字节 (2.48 MB)
MD5: 92CB56A71FECFF5F3798C7739AD75D50
SHA1: 2E02E28DC45A8C3DA1DBB7A20E87900C2C45770C
CRC32: C658EAD9

口袋妖怪弹珠台 - 红宝石&蓝宝石(红魔)(简)(JP)(64.29Mb)

https://juse.lanzouw.com/iBI0Zyjfowj

文件名: 口袋妖怪弹珠台 - 红宝石&蓝宝石[红魔](简)(JP)(64.29Mb).zip
文件大小: 2622346 字节 (2.50 MB)
MD5: 32B0A99DAEDB848537284F8471765883
SHA1: 9A32780561E75B29C8A0AA09E5B54C79620F3A73
CRC32: 0224A2DA

口袋妖怪弹珠台 - 红宝石&蓝宝石(TGB&口袋吧)(简)(JP)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/iB9M8yjfouh

文件名: 口袋妖怪弹珠台 - 红宝石&蓝宝石(TGB&口袋吧)(简)(JP)(64Mb).zip
文件大小: 2718993 字节 (2.59 MB)
MD5: FFF3AF4936B28DD6553ADA545E0C7F2F
SHA1: 5508C4CC3AE5F35FAED42364329620E3AE67A51C
CRC32: 1FF359B5
发表新评论