GBA 龙珠Z 悟空的遗产 Dragon Ball Z The Legacy of Goku

《龙珠Z 悟空的遗产》是一款基于漫画龙珠创作的一款动作/冒险角色扮演游戏。该游戏由 Webfoot Technologies 开发,Webfoot Technologies 是第一家为 Game Boy Advance 制作龙珠视频游戏的美国公司。(事实上。。很烂。。。)

GBA 龙珠Z 悟空的遗产

悟空的遗产是同名系列的第一款游戏,其续集分别是龙珠Z:悟空的遗产II和龙珠Z:布欧的愤怒。 包装封面是东映专门为这款游戏委托制作的原创插画,游戏盒内还有一张原版海报。

游戏截图

GBA 龙珠Z 悟空的遗产 游戏截图
GBA 龙珠Z 悟空的遗产 游戏截图

游戏资源(虽然不推荐)

Dragon Ball Z - The Legacy of Goku (Europe) (En,Fr,De,Es,It)

https://juse.lanzouw.com/iviwz08nbqfe

文件名: Dragon Ball Z - The Legacy of Goku (Europe) (En,Fr,De,Es,It).zip
文件大小: 4852904 字节 (4.63 MB)
MD5: E42597D85C0A2EC97D179D189BA2EB13
SHA1: DF2862DD755A41557B142F5B977A70E212045F35
CRC32: 52F104E9

Dragon Ball Z - The Legacy of Goku (USA)

https://juse.lanzouw.com/iGG9U08nbqih

文件名: Dragon Ball Z - The Legacy of Goku (USA).zip
文件大小: 4697757 字节 (4.48 MB)
MD5: 320F2D52EBDB2236985EC8EDFB773FAE
SHA1: 3138F04C673EAEE1B022773A0ED07E09F3D4CA80
CRC32: 2AAF6357
发表新评论